Contact, adres en openingstijden

Spelregels

Routing bevestiging en annulering
U ontvangt aan het begin van het seizoen een bevestigingsbrief met de door u aangevraagde activiteiten en/of voorstellingen die wij voor u hebben kunnen honoreren met de data waarop de activiteit plaats zal vinden.

 • Wij verzoeken u om te controleren of genoemde data niet conflicterend zijn met uw jaarplanning (bijvoorbeeld jubilea, studiedagen en vrije dagen).
 • Gelieve deze bevestigingsbrief binnen twee weken na ontvangst voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retourneren.
 • Na ontvangst van deze bevestigingsbrief zijn de data van de activiteiten definitief.
 • Indien wij geen bevestigingsbrief van u ontvangen, gaan wij er van uit dat u geen gebruik wilt maken van ons aanbod. Wij bevestigen dit per brief.
 • Indien scholen onderling data willen ruilen, kan dat alleen in overleg met Kubus. De geruilde data zullen wederom bevestigd worden door Kubus.
 • Omdat Kubus contracten afsluit met externe partijen zijn wij genoodzaakt om bij niet tijdige annulering kosten bij u in rekening te brengen: 
  - bij voorstellingen is dat 2 weken na de bevestigingsbrief;
  - bij alle andere activiteiten onder schooltijd is dat 5 weken voor aanvang;
  - voor introductiebijeenkomsten is dat 3 weken voor aanvang;
  - bij naschoolse activiteiten is dat 3 weken voor aanvang.

Facturatie
Facturatie geschiedt op basis van het door de school vooraf opgegeven aantal leerlingen. Indien er extra leerlingen hebben deelgenomen zal facturatie plaatsvinden op basis van nacalculatie. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Geleende materialen
Indien er materialen uitgeleend worden aan de scholen, dan dienen deze compleet en netjes worden geretourneerd. Kosten voor schoonmaak en herstel van ontbrekende/ beschadigde materialen worden in rekening gebracht.

Kwaliteit door introducties bij projecten en voorstellingen
Kubus streeft naar kwaliteit. Bij sommige projecten is een introductie noodzakelijk om de kwaliteit van een project te waarborgen. Indien de introductiebijeenkomst door Kubus georganiseerd door de leerkracht niet is bijgewoond, kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid nemen over de kwaliteit van de activiteit.

Huisregels bij bezoeken van voorstellingen
De belevenis van een voorstelling is voor allen groter als iedereen de huisregels naleeft. 

Vooraf:

 • Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van datum, begintijd en duur van de voorstelling; deze staat in de uitnodigingsbrief die u ongeveer 5 weken voor de voorstelling van ons ontvangt. Als de voorstelling eenmaal is begonnen kunnen groepen helaas niet meer worden toegelaten;
 • Om ervoor te zorgen dat kinderen het optimale uit de voorstelling kunnen halen, is het belangrijk dat eventueel geleverd lesmateriaal, behorende bij de voorstelling, vooraf in school wordt behandeld;
 • Bereid de kinderen voor op hun gang naar de Kubus. Genieten van kunst is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend, maar kan wel geleerd worden. Ter voorbereiding kunt u met uw groep kijken naar het filmpje ‘Welkom in het theater’.

Vóór de voorstelling:

 • Vanaf 10 minuten voor aanvang staat er iemand bij de voordeur om de groepen op te vangen en te begeleiden in het gebouw;
 • Kom rustig het gebouw binnen zodat u zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de overige medewerkers in het gebouw. Wilt u zo vriendelijk zijn niet zelf met een groep door het gebouw te gaan lopen;
 • Zorg dat de kinderen vóór de voorstelling naar het toilet gaan. Neem in bijzondere gevallen contact op met de publieksbegeleider van Kubus. Zij/hij zorgt dan voor een plaats waar de toiletten die gemakkelijk te bereiken zijn, zodat de voorstelling zo min mogelijk wordt gestoord. Vertel de begeleidende ouders ook dat toiletgang tijdens de voorstelling tot een minimum beperkt moet worden;
 • Leer de kinderen dat de rijen met zaalstoelen één voor één gevuld moeten worden, dus doorschuiven naar het einde van de rij zodat de zaal zich gelijkmatig vult. Zorg voor voldoende begeleiders, zittend tussen de kinderen;
 • De begeleidende ouders zijn uiteraard welkom om bij de voorstelling te zijn. Zij kunnen echter pas plaatsnemen (op aanwijzing van de publieksbegeleider) nadat alle kinderen zitten. Voor hen gelden eveneens alle bovengenoemde huisregels, dus geef deze ook aan hen door.

Tijdens de voorstelling:

 • Zorg ervoor dat alle mobiele telefoons (ook die van begeleidende ouders) uitgeschakeld zijn;
 • U mag geen foto’s en video-opnames maken, tenzij u uitdrukkelijke toestemming van de artiesten heeft. Dit ook altijd eerst overleggen met de publieksbegeleider van Kubus;
 • Wij wensen iedereen heel veel kijkplezier!

Na de voorstelling:

 • Verzoeken wij u om samen met de kinderen weer rustig naar buiten te gaan;
 • Om de kwaliteit van de voorstellingen te kunnen meten, ontvangt u per e-mail een evaluatieformulier. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en naar ons te retourneren. Onze hartelijke dank!
 

Heb je vragen?

Cursussen
Heb je een vraag over het aanbod of een andere vraag over een cursus? Stuur een e-mail naar cursusadministratie@dekubuslelystad.nl of bel 0320 72 70 04, bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur of neem rechtstreeks contact op met de docent.

Algemeen
Heb je een algemene vraag stuur een e-mail naar info@dekubuslelystad.nl of bel 0320 22 15 24, bereikbaar op maandag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Wil je over een specifiek onderwerp teruggebeld worden, vul dan dit contactformulier in. De juiste medewerker zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Financieel 
Heb je een vraag over een factuur of een andere financiële vraag? Stuur een e-mail naar debiteuren@dekubuslelystad.nl of bel 0320 72 70 11, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Klacht
Heb je een klacht, vul dan het klachtenformulier in. 

Onze locatie

Contactgegevens

Bezoekadres:
Agorabaan 3
Lelystad

Postadres:
Postbus 354
8200 AJ  Lelystad

Openingstijden:
Ma 12.00 - 22.30 uur
Di t/m do 9.00 - 22.30 uur
Vrij 12.00 - 20.00 uur
Zat en zon gesloten, tenzij er evenementen gepland zijn.

Locatie De Kubus

Routebeschrijving

Uw startadres:

Vakantieplanning

Klik hier voor het vakantierooster.